MẠNG LƯỚI BƯU CỤC

Mạng lưới hoạt động- Vận chuyển toàn quốc

Vận chuyển trong nước: Với 3 trung tâm điều phối chính đặt tại Bình Dương/Đà Nẵng/Hà Nội và 1 trung tâm phụ tại Thanh Hóa, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẽ phủ khắp cả nước với các dịch vụ vận chuyển đa dạng.

Chúng tôi đang nỗ lực gia tăng mạng lưới giao hàng, bao phủ cho các thành phố nằm ngoài các tuyến chính của chúng tôi. Xin xem mạng lưới giao hàng chính của chúng tôi như sau: