Vận Chuyển Xe Tải, Container Cho Nhu Cầu Chuyển Kho, XNK Tại Chỗ

Vận Chuyển Xe Tải, Container Cho Nhu Cầu Chuyển Kho, XNK Tại Chỗ

Với số lượng xe tải từ 8 tấn đến 15 tấn thùng kín, thùng bạt, xe đầu kéo và vỏ container đạt chuẩn. Chúng tôi cung cấp giải pháp vận chuyển chuyển kho linh hoạt:

  • Nhà Máy đến Nhà Máy
  • Từ Nhà máy đến các kho CFS/Kho Ngoại Quan
  • Nhà Máy đến Trung Tâm Phân Phối
  • Từ Trung Tâm Phân Phối đến các đại lý/khách hàng trực tiếp