Dịch Vụ Vận Chuyển Nhanh Tuyến Bắc Nam 48 Giờ

Dịch Vụ Vận Chuyển Nhanh Tuyến Bắc Nam 48 Giờ

Ưu điểm dịch vụ, thời gian vận chuyển ngang bằng với đường hàng không, tuy nhiên giá thành tiết kiệm khoảng gần 50% so với đường hàng không. Đặc biệt chung tôi cung cấp dịch vụ đường bộ Nam-Bắc 48 giờ theo nhu cầu.

Dịch vụ đường đường bộ 48 giờ vận hành 3 chuyến mỗi tuần

Thời gian vận chuyển : 42-48 tiếng

Thích hợp các mặt hàng: Chuyển phát nhanh, hàng có giá trị cao cần đi gấp, hàng cần sự đảm bảo về an ninh, an toàn cao